HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuję, że w dniu 20.09.2021 r. /poniedziałek/ o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie:

• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,
• Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego. (część II)
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.