HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

- 15.09.2021 r. /środa/ o godz. 15.30:
• Komisja Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
• Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,
• Komisja Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
• Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.

- 16.09.202 1r. /czwartek/ godz. 15.00:
• Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.