HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

- 13 lipca 2021 r. (wtorek), godz. 14.30 wspólne posiedzenie:
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
- 14 lipca 2021 r. (środa), godz. 13.30
• Komisja Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa
Tematyka posiedzeń:
1. Omówienie materiałów na XXXV Sesję Rady Powiatu.
2. Sprawy rożne.
Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.