HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO - posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

  1. Komisja Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
    11 września 2012 r. /wtorek/ godz. 14.00
  2. Komisja Rewizyjna
    12 września 2012 r. /środa/ godz. 14.30

 

Tematyka posiedzeń:

  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku.
  2. Sprawy różne.