HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuję, że w dniu 30.03.2021 r. /wtorek/ o godz. 16.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:

• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,
• Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

  1. Omówienie wprowadzonych na XXIX Sesji Rady Powiatu Kozienickiego w dniu 29.03.2021 r. zmian do projektów uchwał: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2021 rok i w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.
  2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.