HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

22.03.2021 r. (poniedziałek) godz. 15.30 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Informacja o działalności i bieżącej sytuacji finansowej i kadrowej SP ZZOZ w Kozienicach.
3. Sprawy różne.

24.03.2021 r. (środa) godz. 15.00 wspólne posiedzenie:
• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

25.03.2021 r. (czwartek)
godz. 14.00 posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego

godz. 15.00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.