HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO - posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

1. Wspólne posiedzenie:


   • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
   • Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego
   • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji

4 września 2012 r. /wtorek/ godz. 13.00


2. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych

4 września 2012 r. /wtorek/ godz. 14.30


Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie materiałów na XXI Sesję Rady Powiatu.
 2. Sprawy różne.