HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

27.01.2021r. (środa) o godz. 14.00 posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

28.01.2021r. (czwartek) o godz. 13.30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

28.01.2021r. (czwartek) o godz. 14.30 wspólne posiedzenie:
◦ Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
◦ Komisji Rewizyjnej,
◦ Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

02.02.2021r. (wtorek) o godz. 14.00 wspólne posiedzenie:
◦ Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
◦ Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzeń:
1. Omówienie materiałów na XXVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Opracowanie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Kozienickiego.
3. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.