HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji:

  • Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Zdrowia i Spraw Społecznych *,
  • Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
  • Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
  • Rewizyjnej.

Tematyka posiedzeń:
1. Omówienie ostatniej części materiałów na XXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

* omówienie informacji z wykonania planu finansowego za III kwartał 2020 roku

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.