HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 14.12.2020 r. /pon./ odbędą się posiedzenia:

 • godz. 13 30
  -Komisja Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego
  - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • godz. 15 30
  -Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji *
 • godz. 16 30
  -Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  -Komisja Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały budżetowej powiatu kozienickiego na 2021 rok.
2. Sprawy różne.
* Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji z apozna się z informacją dotyczącą bazy lokalowej oraz działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach.
Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.