HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. /poniedziałek/ odbędą się posiedzenia:

➢ godz. 15 00
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

➢ godz. 16 00
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzeń:
1. Omówienie materiałów na XXV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.
Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.