HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuję, że w dniu 21.09.2020 r. /poniedziałek/ odbędą się posiedzenia:
godz. 14.00 Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie informacji o realizacji planu finansowego i wyniku finansowym SP ZZOZ w Kozienicach za 2020 rok.
2. Informacja o bieżącej sytuacji i problemach funkcjonowania SP ZZOZ w Kozienicach.
3. Sprawy różne.

godz. 15.00 wspólne posiedzenie:
• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych (kontynuacja),
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska,
• Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na XXIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

 

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.