HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 23 lipca 2020 r. /czwartek/ odbędą się posiedzenia:
godz. 12.30 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego przyznawanie nagród dla nauczycieli.
2. Sprawy różne.

godz. 13.00 wspólne posiedzenie:
• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
• Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starosta Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.