POSIEDZENIE KOMISJI TRANSPORTU, BUDOWNICTWA, DRÓG PUBLICZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. /poniedziałek / o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:
1. Drogi powiatowe.
2. Sprawy różne.
Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.