HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

W dniu 22.06.2020 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie:
• Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
• Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
• Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
• Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego,
• Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.