HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

W dniu 15.06.2020 r. /poniedziałek/ o godz. 14.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

W dniu 15.06.2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków, Petycji Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji i wniosków.
2. Sprawy różne.

W dniu 17.06.2020 r. /środa/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Informacja o realizacji planu finansowego i wyniku finansowym SP ZZOZ za 2019 rok.
3. Informacja o planie finansowym SP ZZOZ na 2020 rok.
4. Sprawozdanie dot. wyniku i realizacji planu finansowego SP ZZOZ za I kwartał 2020 r.
5. Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach.
6. Sprawy różne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.