HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 

W dniu 02.06.2020 r. /wtorek/ o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie materiałów na Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

 Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.