HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 28.04.2020 r. /wtorek/ o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Analiza sprawozdania finansowego powiatu kozienickiego za 2019 rok.
4. Zamknięcie obrad.

 

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.