HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 19.02.2020 r. /środa/ odbędą się posiedzenia:

- godz. 15.00 – Komisja Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Kozienickiego

- godz. 15.30 – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.