Agroenergetyka Ogólnopolski kwartalnik zajmujący się problematyką energetyki odnawialnej.


Bałtycka Agencja Poszanowania Energii zajmuje się racjonalizacją przetwarzania, przesyłania i wykorzystania energii oraz promocją odnawialnych źródeł energii.


CIRE.PL jest wiodącym oraz najdłużej funkcjonującym portalem informacyjnym polskiej energetyki.


www.czystaenergia.pl

CZYSTA ENERGIA miesięcznik ogólnopolski w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.


www.pigeo.org.pl 

PIGEO Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) została powołana 12 października 2004r. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną na mocy ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku i skupia podmioty gospodarcze, które wyraziły wolę współdziałania na rzecz rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii (OZE).


www.ingmina.pl

Gmina Miesięcznik przygotowywany we współpracy z przedstawicielami instytucji rządowych, samorządowych, naukowych i specjalistami w zakresie polityki samorządowej i komunalnej.

 

www.itd.poznan.pl

Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy przerobem drewna, jego zastosowaniem i tworzeniem nowych kompozytów opartych na drewnie.


www.itgs.radom.pl

Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej prowadzi prace naukowo-badawcze, rozwojowe, doświadczalne i wdrożeniowe, zmierzające do przygotowania nowych i zmodernizowanych wyrobów w branży instalacyjno-sanitarnej i grzewczej.

 

www.instalator.pl

Magazyn Instalatora Miesięcznik - lider wśród czasopism branży instalacyjnej. Tematyką obejmuje trzy działy: grzewczy, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wentylacyjno - klimatyzacyjny.