HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO przed XXX Sesją Rady Powiatu zaplanowaną na dn. 24.04.2013 r.Posiedzenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28.

 

 

Komisja Rewizyjna.

 

22 kwietnia 2013 r. /poniedziałek/ godz. 15.00

 

Tematyka posiedzenia:

  1. Ocena współpracy powiatu z Komendą Powiatową Policji w Kozienicach w zakresie realizacji zadań powiatu w obszarze porządku publicznego.
  2. Sprawy różne.

 

Wspólne posiedzenie:

  • Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych;
  • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji;
  • Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
  • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego*

 

22 kwietnia 2013 r. /poniedziałek/ godz. 16.00
 
 Tematyka posiedzenia:

  1. Omówienie materiałów na XXX Sesję Rady Powiatu.
  2. Sprawy różne.

*  Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok.