Od początku roku 2016 na terenie całej Polski zaczął działać system darmowej pomocy prawnej wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w 1500 punktach na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

DLA KOGO POMOC

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (tutaj kliknij),
  • osoby, które ukończyły 65. lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży.

Darmowa pomoc prawna - szczegółowe informacje.

Lokalizacja i Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kozienickiego. (Dokument programu Microsoft Word (.docx) - 14KB)