HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO /przed XXIV Sesją Rady Powiatu Kozienickiego zaplanowaną na dzień 28.11.2016 r./

 

 

22.11.2016 r. /wtorek/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji.
Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie informacji WZMiUW Inspektorat Kozienice o realizowanych inwestycjach i planach inwestycyjnych na 2017 rok.
 2. Omówienie informacji o funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Sprawy rożne.

23.11.2016 r. /środa/ o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie materiałów na XXIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
 2. Sprawy rożne.

25.11.2016 r. /piątek/ o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie materiałów na XXIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
 2. Ocena przygotowania do zimowego utrzymania dróg.
 3. Sprawy różne.

28.11.2016 r. /poniedziałek/ o godz. 13.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
Tematyka posiedzenia:

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.
 2. Zapoznanie się z projektem uchwały.
 3. Sprawy rożne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.