Komisje Rady Powiatu

SKŁAD KOMISJI RADY POWIATU V KADENCJI NA LATA 2018-2023

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

1. Marcin Zmitrowicz – Przewodniczący
2. Henryk Plak
3. Tomasz Trela
4. Emanuel Zawodnik
5. Grzegorz Sotowski

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Grzegorz Sotowski – Przewodniczący
2. Waldemar Witkowski
3. Tomasz Trela
4. Henryk Plak
5. Marcin Zmitrowicz

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

1. Tomasz Trela – Przewodniczący
2. Marcin Zmitrowicz
3. Małgorzata Siekut
4. Małgorzata Bebelska
5. Krzysztof Wolski
6. Emanuel Zawodnik

 

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

1. Lidia Ligorowska – Przewodnicząca
2. Waldemar Banaś
3. Małgorzata Siekut
4. Mirosław Górka

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

1. Waldemar Witkowski – Przewodniczący
2. Zbigniew Sitkowski
3. Lidia Ligorowska
4. Marek Kucharski
5. Jerzy Śmiech
6. Grażyna Ziółek
7. Włodzimierz Stysiak
8. Stanisław Orzechowski

 

KOMISJA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA, DRÓG PUBLICZNYCH  I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

1. Henryk Plak – Przewodniczący
2. Waldemar Banaś
3. Grzegorz Sotowski
4. Jerzy Śmiech
5. Grażyna Ziółek
6. Emanuel Zawodnik

 

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, MIENIA POWIATU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

1. Małgorzata Bebelska – Przewodnicząca
2. Waldemar Witkowski
3. Marek Kucharski
4. Zbigniew Sitkowski
5. Mirosław Górka

 

 

SKŁAD KOMISJI RADY POWIATU V KADENCJI NA LATA 2014-2018

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, MIENIA POWIATU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 1. Robert Wojcieszek – Przewodniczący
 2. Marek Kucharski
 3. Grzegorz Sotowski
 4. Waldemar Witkowski
 5. Roman Wysocki
 6. Dariusz Zawodnik

 

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

 1. Stanisław Orzechowski - Przewodniczący
 2. Mirosław Górka
 3. Tadeusz Kowalczyk
 4. Wacław Woźniak

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI

 

 1. Krzysztof Wolski - Przewodniczący
 2. Janina Golik
 3. Mirosław Górka
 4. Robert Grygiel
 5. Marek Kucharski
 6. Krzysztof Sałek
 7. Barbara Woszczyk
 8. Grażyna Ziółek

 

KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

 1. Waldemar Witkowski – Przewodniczący
 2. Janina Golik
 3. Robert Grygiel
 4. Krzysztof Sałek
 5. Włodzimierz Stysiak
 6. Grażyna Ziółek

 

 KOMISJA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA, DRÓG PUBLICZNYCH  I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

 1. Jacek Nazorek – Przewodniczący
 2. Tadeusz Kowalczyk
 3. Stanisław Orzechowski
 4. Grzegorz Sotowski
 5. Krzysztof Wolski
 6. Barbara Woszczyk
 7. Wacław Woźniak
 8. Dariusz Zawodnik

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Janina Golik – Przewodnicząca
 2. Roman Wysocki – Z-ca Przewodniczącej
 3. Jacek Nazorek – Sekretarz
 4. Robert Grygiel
 5. Robert Wojcieszek