Grabów nad Pilicą

grabwPowierzchnia: 124,66 km2
www.grabow.pl


      

ZARYS HISTORYCZNY

 

Grabów nad Pilicą jest starą osadą stanowiącą ośrodek kolonizacji tej części Zapilicza we wczesnym średniowieczu. Była najprawdopodobniej osadą leśną i ta tradycja zawodów związanych z leśnictwem i rolnictwem zachowana jest po dzień dzisiejszy. Nazwa miejscowości wyprowadzona jest od grabu, zaś określenie „nad Pilicą” pochodzi z połowy XIX wieku dla odróżnienia Grabowa „nad Wisłą” położonego na zachód od Zwolenia. W XVIII wieku osada Grabów była własnością Józefa Pułaskiego, ojca Kazimierza-uczestnika konfederacji barskiej oraz wojny o wyzwolenie Stanów Zjednoczonych. W XIX wieku teren gminy był między innymi miejscem schronienia uczestników walk powstańczych.

 

PRZYRODA, TURYSTYKA, REKREACJA

 

Obszar gminy stwarza korzystne warunki rozwoju turystyki i rekreacji. Na jego terenie wydzielonych jest około 850 działek o charakterze letniskowym, w większości zabudowanych, głównie w miejscowościach położonych w dolinie rzeki Pilicy (Kępa Niemojewska, Tomczyn, Zakrzew).
Ze względu na atrakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowego teren gminy został włączony w system szlaków turystycznych PTTK. Jeden z głównych pieszych szlaków, który nosi imię inicjatora i twórcy znakowanych tras turystycznych w Puszczy Kozienickiej- Witaliusza Demczuka, prawie w całości prowadzony jest lasem. Jest to szlak bardzo malowniczy, bogaty we wspaniałe widoki na doliny Radomki oraz Pilicy. Lasy, które stanowią 42% powierzchni gminy, są miejscem spokoju, ciszy i wypoczynku. Spacerując nimi można zobaczyć wiele gatunków drzew: jodłę, olchę czarną, brzozę oraz zwierząt: lisy, zające, kuropatwy a także łosie, jelenie, sarny i dziki. Walorem środowiska przyrodniczego tego terenu jest dobra jakość powietrza, czego świadectwem są nietoperze- gatunek będący w Polsce pod ścisłą ochroną, gdyż grozi mu wyginięcie, ze względu na zanieczyszczenie powietrza. Poza tym na obszarze gminy znajduje się pięć dębów szypułkowych uznanych za żywe pomniki przyrody (cztery w lesie nad stawami w Łękawicy oraz jeden w Grabowie nad Pilicą).
Na terenie gminy znajduje  się cmentarz wojenny, na którym są mogiły z metalowymi krzyżami,  poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy rosyjskich, austriackich i niemieckich. Interesującym zabytkiem jest siedziba Urzędu Gminy, która w okresie rozbiorów Polski była strażnicą austriackiej służby granicznej, budynek  został wyremontowany w latach 60-tych. W Grabowie jest też, objęty ewidencją oraz rejestrem konserwatorskim, neogotycki kościół p.w. Trójcy Świętej.

 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA

 

Podstawowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 51% powierzchni terenu. Przeważają indywidualne gospodarstwa rolne, w których działalność rolnicza stanowi podstawowe źródło utrzymania. Gmina specjalizuje się w gospodarce zbożowo-okopowo-pastewnej; teren posiada też duże tradycje w produkcji owoców miękkich, głównie truskawek, a w ostatnim czasie wzrosła liczba gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego.
Niewątpliwie dużym sukcesem gminy jest wyróżnienie w konkursie „Mazowiecki Lider Ekologii” w lipcu 2004 roku oraz wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Grabowie n/Pilicą