Zabytki

28 grudnia 2022 roku Starosta Powiatu Kozienickiego, na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zarządzeniem NR 58/2022 ustanowił Krzysztofa Reczka Społecznym Opiekunem Zabytków Powiatu Kozienickiego.

6 grudnia 2019 roku Starosta Powiatu Kozienickiego, na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zarządzeniem NR 33/2019 ustanowił Łukasza Karola Uliasza Społecznym Opiekunem Zabytków Powiatu Kozienickiego.

W sprawach dotyczących realizacji zadań Społecznego Opiekuna Zabytków Powiatu Kozienickiego, wszelkie pytania prosimy kierować do Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2017-2020

Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013-2016


28 sierpnia 2013 r. Rada Powiatu Kozienickiego uchwałą nr XXXIV/260/2013 przyjęła Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013-2016.

Opracowany on został w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Przedmiotem Programu jest dziedzictwo kulturowe znajdujące się w granicach administracyjnych powiatu kozienickiego, które stanowi o indywidualności krajobrazu, tożsamości kulturalnej oraz atrakcyjności ekonomicznej regionu. Celem programu jest stworzenie strategii ochrony zabytków optymalnymi środkami prawnymi i finansowymi dostępnymi dla powiatu.
Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013-2016 jest dokumentem stanowiącym podwaliny współpracy we wspieraniu i koordynowaniu prac z dziedziny ochrony zabytków oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego pomiędzy samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, właścicielami zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Współpraca stawia sobie za cel zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń oparciu o cele merytoryczne zawarte w niniejszym Programie. W Programie poza przyjętymi zadaniami należącymi z mocy prawa do zadań powiatu, przedstawiono ogólną politykę powiatu w dziedzinie opieki nad zabytkami, nie naruszając przy tym kompetencji poszczególnych gmin i praw właścicieli.

 

 Program Opieki nad Zabytkami w Powiecie Kozienickim na lata 2013-2016

 

Na terenie powiatu kozienickiego znajduje się wiele miejsc, obiektów o charakterze zabytkowym.

Poniżej zamieszczono listę zabytków znajdujących się na terenie powiatu kozienickiego wpisanych do rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

LISTA ZABYTKÓW W POWIECIE KOZIENICKIM

 

 GMINA GARBATKA-LETNISKO

 

GMINA GŁOWACZÓW

 

GMINA GNIEWOSZÓW

 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

 

GMINA KOZIENICE

 

GMINA MAGNUSZEW

 

GMINA SIECIECHÓW