Symbole powiatu

Herb Powiatu Kozienickiego

Herby w Europie mają już prawie tysiącletnią tradycje. W Polsce herb - jako oznaka - władzy królewskiej lub książęcej pojawił się stosunkowo późno bo na przełomie XII i XIII wieku.
Herb jako znak identyfikacyjny poszczególnych polskich rodów rycerskich pojawił się również bardzo późno, bo w końcu XII w. i w praktyce polskie rody rycerskie "przystosowały" do celów heroldycznych, używane przez nich wcześniej znaki własnościowe, które - jak przypuszczają historycy - pochodzą od skandynawskich lub starosłowiańskich runów. Blisko 45% polskich herbów rycerskich łatwo zidentyfikować właśnie jako runy, choć z biegiem lat przekształciły się one na tarczach herbowych w kształty przedmiotów będących na wyposażeniu rycerstwa (myśliwych) lub niektórych ich fragmentów np. miecze, kopie, kosy, podkowy, łuki, strzały, topory, strzemiona, hełmy, elementy urządzeń oblężniczych itp. Burzliwy rozwój prawdziwej heraldyki rycerskiej nastąpił w wiekach XIV i XV.

 

Polska heraldyka miejska, jako graficzny symbol samorządu miejskiego, to zjawisko jeszcze późniejsze datowane na XV i XVI wiek. Wcześniej umownymi symbolami miast, byli zazwyczaj patroni miejscowego kościoła lub patroni najważniejszego w mieście cechu. Ostatecznie herb, to ustalony według określonych zasad zwanych sztuką heraldyczną, znak osoby, wspólnoty rodzimej (rodziny i rodu), wspólnoty terytorialnej: politycznej (państwa) lub samorządowej (województwa, powiaty, miasta, gminy), bądź wspólnoty zawodowej (cechów i korporacji, jak np. uniwersytety i inne szkoły wyższe) czy wspólnoty kościelnej (kapituły, zakony, klasztory).

 

Ponieważ herb pierwotnie, czyli w końcu średniowiecza był przede wszystkim znakiem bojowo - rozpoznawczym, stąd też sztuka heraldyczna przewiduje dla niego postać kolorowego godła umieszczonego w kolorowym polu tarczy (rycerskiej) i szczegółowo określa jak wzajemnie mają się komponować barwy obu elementów.

 

Sztuka heraldyczna to także umiejętność doboru jak najmniejszej liczby znaków i figur heraldycznych i barw, tak by najprecyzyjniej określał właściciela herbu.

 

Po co powiatowi herb? Herb powiatu może być umieszczony na fladze powiatowej, sztandarze powiatu, pieczęci powiatu, na odznakach (łańcuchach, laskach, medalach itp.) władz powiatowych, na budynkach stanowiących siedziby władz samorządowych, tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze powiatu, pismach, wizytówkach i okolicznościowych drukach władz powiatu oraz na ozdobnych słupach granicznych i okolicznościowych transparentach. Wyjątkowo na przedmiotach i wydawnictwach, na podstawie zgody rady powiatu.

 

Flaga i chorągiew to znaki bojowo - rozpoznawcze lub rozpoznawcze wykonane z tkaniny i barwione wedle podobnych zasad, która obowiązuje w heraldyce.

 

Flaga to płat barwionego materiału, często bez godła herbowego, która może być mocowana do drzewa lub zawieszona na maszcie (na lince).

 

Flagę podnosi się na maszt znajdujący się przed budynkiem lub na budynku.

 

W przypadku podniesienia na masztach flagi państwowej i powiatowej, to flaga państwowa powinna się znajdować po prawej stronie, czyli na lewo od patrzącego.

 

Powiat Kozienicki nigdy w historii nie posiadał swojego herbu powiatowego, podobnie jak większość polskich powiatów.

 

Autor ekspertyzy historyczno - heraldycznej Pan Włodzimierz Chorązki podaje, że poszukiwania przez niego prowadzone objęły:

  1. Zachowane źródła heradyczne i archiwalne symboliki miejskiej od XV wieku do 1939 roku,
  2. Atrybuty patronów poszczególnych parafii Ziemi Kozienickiej,
  3. Symboliki: Ziemi Sandomierskiej, Ziemi Radomskiej, Mazowsza (Ziemi Czerskiej) do 1995 roku oraz 1809 - 1831 oraz współczesny herb województwa mazowieckiego,
  4. Heraldyki rycerskiej (Szlacheckiej) Ziemi Kozienickiej do 1939 r.,
  5. Charakterystyczne cechy geograficzne, etnograficzne i przyrodnicze powiatu.

 

Propozycja graficzna Pana Włodzimierza Chorązkiego zawierała 3 projekty herbu oraz 9 projektów flag.

 

Zebrane opinie pozwoliły Radnym Powiatu wybrać projekt herbu a także projekt flagi a następnie podjąć uchwałę ustanawiającą. Miało to miejsce podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 5 czerwca 2002 r.

 

Herbem powiatu jest tarcza typu hiszpańskiego. W błękitnym polu złota głowa jelenia, nad nią zamknięta korona królewska złota, pod nią siedem sześciopromiennych gwiazd także złotych w półokrąg.

 

Flaga powiatu kozienickiego stanowi płat tkaniny o proporcjach 5:8 dzielony poziomo (w pas) w stosunku 1:4:1, pas górny (skrajny) - żółty, pas środkowy - błękitny (niebieski) z żółtym godłem herbowym pośrodku, pas dolny skrajnym - żółty.

 

        herb - powiat kozienice  flaga - powiat kozienice


Opracował E. Cieślak
Na podstawie ekspertyzy historyczno - heraldycznej
pt. "Heraldyka Powiatu Kozienickiego" - Włodzimierz Chorązki, Kraków - Warszawa 2001
Pan Włodzimierz Chorązki jest autorem projektów herbu i flagi powiatu kozienickiego
.