Charakterystyka

Powiat Kozienicki jest jednym z 37 powiatów województwa mazowieckiego

 

Powierzchnia: 917 km2

Liczba mieszkańców według danych GUS z 30 czerwca 2020: 59 793

Na mocy ustawy z 1998 roku powstają wspólnoty samorządowe - powiaty. 

 

    Powiat Kozienicki o powierzchni 917 km², położony jest w południowo - wschodniej części województwa mazowieckiego. Według danych GUS z 30 czerwca 2020 roku powiat kozienicki zamieszkiwały 59 793 osoby. Administracyjnie do powiatu kozienickiego należy jedna gmina miejsko-wiejska Kozienice, sześć gmin wiejskich: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. Powiat kozienicki leży w widłach rzek Wisły i Pilicy, która jest naturalną granicą z powiatem grójeckim, a Wisła oddziela powiat kozienicki od powiatu garwolińskiego (województwo mazowieckie) oraz ryckiego i puławskiego (województwo lubelskie). Od południa powiat graniczy z powiatem zwoleńskim, a od zachodu ziemskim radomskim i białobrzeskim.


    Powiat Kozienicki ma bogatą historię i kulturę, ciekawe tradycje oraz wspaniałe walory krajobrazowo-przyrodnicze, które zapewnia Puszcza Kozienicka i Stromiecka. Sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, korzystne położenie komunikacyjne i infrastruktura, stwarzają dobre warunki dla inwestorów i turystów. Obszar powiatu kozienickiego bogaty jest w unikalne walory przyrodnicze. Najważniejszym z nich jest Kozienicki Park Krajobrazowy, którego 7010 ha część powierzchni znajduje się w granicach powiatu kozienickiego. W celu ochrony przed zniszczeniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół parku utworzono otulinę.. Najcenniejsze elementy przyrody znajdują się na terenie rezerwatów, chronią one przed zniszczeniem i wyginięciem rzadkie okazy fauny i flory. Uzupełnieniem wielkoobszarowych form ochrony przyrody są użytki ekologiczne, przeważnie o charakterze śródleśnych bagien lub łąk oraz pomniki przyrody żywej. W systemie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na terenie powiatu oraz w jego sąsiedztwie są obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, Puszcza Kozienicka oraz Dolina Środkowej Wisły. Kozienicki Park Krajobrazowy z urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi i wodami, licznymi zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi zapewnia znakomite warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Możliwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku stwarza także bezcenna przyrodniczo dolina Wisły i Pilicy, i tereny przyległe do rzeki Radomki przepływającej przez gminy Głowaczów, Kozienice i Magnuszew. Na terenie powiatu kozienickiego można korzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych oraz licznych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Niezwykle urozmaicony region o bogatej historii i tradycji zaprasza miłośników jeździectwa do Stadniny Koni, która rozpoczęła działalność w 1924 roku, jako jedna z trzech stadnin państwowych w Polsce.


       Powiat Kozienicki jest powiatem rolniczo-przemysłowym, tereny użytkowane rolniczo stanowią 57,48% jego powierzchni. W gospodarce regionu rolnictwo zajmuje wysoką pozycję, dominującymi kierunkami produkcji rolniczej są zboża, owoce miękkie i warzywa, trzoda chlewna oraz przetwórstwo rolno - spożywcze. W powiecie kozienickim działają firmy specjalizujące się w przetwórstwie warzyw i owoców, mięsa i mleka.


    Największym przedsiębiorstwem działającym na terenie powiatu jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w skład którego wchodzi elektrownia „Kozienice” w Świerżach Górnych. Ważne miejsce na mapie gospodarczej powiatu zajmują: ,,Esselte Polska” sp. z o.o.; Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach, Mleczarnia OBORY sp. z o.o. wchodząca w skład grupy Lactalis Polska,  Zakłady Silikatowe ,,ŻYTKOWICE”; Fabryka Domów ,,BOGUCIN”. W powiecie dobrze rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza, działająca w sektorze prywatnym. Atutem powiatu są duże możliwości intensyfikacji produkcji rolniczej – ekologicznej, rozwijanej równolegle z agroturystyką i ekoturystyką.

 

    Powiat Kozienicki na podstawie stosowyncyh umów prowadzi współpracę gospodarczą, handlową i przemysłową oraz w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki z miastem Miżgirja Okręg Zakarpacki na Ukrainie i gminą Szaterniki w Rejonie Wileńskim na Litwie.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych