SPRZĘT REHABILITACYJNY/ŚRODKI POMOCNICZE

 Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej. Sprzęt ten służy do usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, wspomagający proces całej rehabilitacji. Taki sprzęt musi być zalecony przez lekarza specjalistę (na zaświadczeniu lekarskim), ponieważ nie przy każdej jednostce chorobowej może być zastosowany dany sprzęt rehabilitacyjny.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może być udzielone jeżeli dochód netto osoby niepełnosprawnej za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza:
- na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej,

- w przypadku osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.


Przeciętne wynagrodzenie pracowników w gospodarce narodowej w IV-tym kwartale roku 2010 wynosiło 3 438,21 zł. Uprawnione do dofinansowania są osoby, których dochód nie przekracza kwoty 1 719,11 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód osób samotnych nie może przekroczyć kwoty 2 234,84 zł netto.


Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.( tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz.861 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach:

26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 15

NIP 812-17-77-335

REGON 672722566

tel. /fax 48 3820562
tel. /48/ 3820563, /48/ 3820564, /48/3820565

poczta email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres skrytki na epuap: /PCPR_Kozienice/skrytka