LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH TECHNICZNYCH ORAZ W KOMUNIKOWANIU SIĘ

W celu umożliwienia lub ułatwienia wykonania podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, ze środków PFRON, likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się.

Bariery architektoniczne to wszystkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 15

NIP 812-17-77-335

REGON 672722566

tel. /fax 48 3820562
tel. /48/ 3820563, /48/ 3820564, /48/3820565

poczta email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres skrytki na epuap: /PCPR_Kozienice/skrytka

Biuletyn Informacji Publicznej: http://pcpr-kozienice.bip-e.pl/