Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 25/2015 Starosty Powiatu Kozienickeigo z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania  Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  na okres XI 2015 do X 2019 na podstawie art.44b ust. 1 oraz   art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn.zm.).

 

Henryk Jaworski – przedstawiciel Powiatu Kozienickiego

Jan Żuchowski -  prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kozienicach

Bronisław Dudek – prezes Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach

Andrzej Skowron – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin  "SAMI SOBIE"

Beata Maj  - przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

 

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

realizacji praw osób niepełnosprawnych

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3) ocena realizacji projektów

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn.zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003r., Nr 62, poz. 560).

 

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych