PORADNIK

 

Informator dla osób z niepełnosprawnością 2018 - poradnik ZUS

Opisane zostały w nim najważniejsze informacje przydatne osobom z niepełnosprawnością, np.: renta z tytułu niezdolności do pracy, orzecznictwo lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

 

Jak żyć na wózku- poradnik ZUS

 Poradnik „Jak żyć… na wózku” został opracowany przez Integrację wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Publikacja opowiada, jak można aktywnie żyć i znaleźć pracę poruszając się na wózku.

 

Poradnik Rodzicielstwo bez ograniczeń - poradnik ZUS

Poradnik zawiera wiadomości, które, mamy nadzieję, mogą okazać się Państwu pomocne w procesie przygotowywania się do założenia rodziny, opieki nad małym, a później większym dzieckiem w okresie przedszkola czy szkoły, a także w godzeniu pracy zawodowej z domem

 

Życie z niepełnosprawnością

Baza wiedzy dla osób z niepełnosprawnosciami przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

 

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.