OBSŁUGA BEZ BARIER

Usytuowanie

Na terenie Kozienic działa bezpłatna komunikacja miejska „Linia Kozienicki Metrobus”, której organizatorem jest Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice, aktualny rozkład dostępny jest na przystankach, a także dostępny będzie do pobrania w następujących miejscach:

  • u kierowcy Metrobusa
  • w Info Punkcie Urzędu Miejskiego w Kozienicach,
  • na stronie internetowej www.kozienice.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej „Nasza Gmina”.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach

Najbliższy przystanek komunikacji Linii Kozienicki Metrobus znajduje się przy ul. Kochanowskiego, obok Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, przy ul. Kochanowskiego 22, w odległości ok. 100 m od budynku Starostwa, natomiast najbliższy postój taxi znajduje się ok. 150 m od obiektu, przy ul. Al. 1-Maja. Dworzec autobusowy oddalony jest od lokalizacji Starostwa o ok. 200 m. Miejsca parkingowe wyznaczone dla OzN znajdują się obok wejścia do budynku, przy ul. Kochanowskiego – 7 miejsc , przy ul. Konstytucji 3-maja – 1 miejsce. 
W najbliższym sąsiedztwie budynku zlokalizowano przejścia dla pieszych, nie są one wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową, natomiast zastosowane zostały rampy krawężnikowe a granica pomiędzy chodnikiem a jezdnią została zaznaczona zmianą faktury nawierzchni.

Do budynku prowadzą schody oraz zapewniona jest platforma. Schody są bez oznaczeń kontrastowych, z poręczą po obydwu stronach. Szklane drzwi wejściowe oznaczone są kontrastowo. Korytarze i schody spełniają wymagania wymiarowe, nie znajdują się tam przedmioty, które utrudniałby poruszanie się i zawężały wymagana szerokość (1,2m). Drzwi wewnętrzne mają progi oraz są za wąskie. Schody wyposażono w obustronne poręcze, ale początek i koniec nie został oznaczony kolorem kontrastowym. Drogi ewakuacyjne zostały czytelnie oznaczone piktogramami, ale nie ma świetlnego systemu powiadamiania alarmowego. W budynku na parterze znajduje się punkt informacyjny, ale nie ma w nim pętli indukcyjnej. W budynku nie ma windy oraz toalety przystosowanej dla OzN.

Osoby z niepełnosprawnością przybywające do Starostwa Powiatowego w Kozienicach w celu załatwienia sprawy przyjmowane są w Punkcie Informacyjnym (parter głównego budynku Starostwa). Pracownik Punktu przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, w uzasadnionych przypadkach powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika z odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością.


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach (PCPR)

Siedziby wyżej wymienionych instytucji mieszczą się przy ul. Kochanowskiego 15.

Najbliższy przystanek komunikacji Linii Kozienicki Metrobus znajduje się przy ul. Kochanowskiego, obok Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, przy ul. Kochanowskiego 22, w odległości ok. 220 m od budynku przy ul. Kochanowskiego 15, natomiast najbliższy postój taxi znajduje się ok. 280 m od obiektu, przy ul. Al. 1-Maja. Dworzec autobusowy oddalony jest od lokalizacji PCPR oraz PINB o ok. 300 m. Miejsca parkingowe wyznaczone dla OzN znajdują się obok wejścia do budynku, przy ul. Kochanowskiego – 7 miejsc , przy ul. Konstytucji 3-maja – 1 miejsce.

Obiekt w części spełnia wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej. W najbliższym sąsiedztwie budynku zlokalizowano przejścia dla pieszych, nie są one wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową, natomiast zastosowane zostały rampy krawężnikowe a granica pomiędzy chodnikiem a jezdnią została zaznaczona zmianą faktury nawierzchni. W pobliżu budynku zostały wyznaczone miejsca postojowe dla OzN. Do budynku prowadzą schody, w pobliżu zapewniona jest pochylnia. Schody nie posiadają oznaczeń kontrastowych a także poręczy. Szklane drzwi wejściowe są oznaczone kontrastowo. W budynku nie ma punktu informacyjnego i nie ma pętli indukcyjnej. Korytarze spełniają wymagania wymiarowe, ale schody są za wąskie, nie ma tam przedmiotów utrudniających poruszanie się. Schody wyposażono w obustronne poręcze, jednak początek i koniec biegu nie jest oznaczony kolorem kontrastowym. Budynek nie posiada windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla OzN, jednak nie posiada ona uchwytów po dwóch stronach umywalki oraz alarmu. Drogi ewakuacyjne zostały oznaczone piktogramami i jest zamontowany świetlny i dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

Osoby z niepełnosprawnością przybywające do PCPR oraz PINB w celu załatwienia sprawy przyjmowane są na parterze budynku w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pracownik PCPR bądź PINB przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, w uzasadnionych przypadkach powiadamia właściwego do jej załatwienia pracownika z odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Siedziby wyżej wymienionych instytucji mieszczą się przy ul. Warszawskiej 25.

Najbliższy przystanek komunikacji Linii Kozienicki Metrobus znajduje się przy ul. Kochanowskiego, obok Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, przy ul. Kochanowskiego 22, w odległości ok. 290 m od budynku Liceum, natomiast najbliższy postój taxi znajduje się ok. 380 m od obiektu, przy ul. Al. 1-Maja. Dworzec autobusowy oddalony jest od lokalizacji o ok. 280 m.

W najbliższym sąsiedztwie budynku zlokalizowano przejścia dla pieszych, nie są one wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękowa, natomiast zastosowane zostały rampy krawężnikowe a granica pomiędzy chodnikiem a jezdnia została zaznaczona zmiana faktury. Nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla OzN. Do budynku prowadza schody oraz zapewniona jest pochylnia. Schody są oznaczone kontrastowo, ale bez prawidłowych poręczy. W budynku znajduje się sekretariat, ale bez pętli indukcyjnej. Korytarze i schody spełniają wymagania wymiarowe, nie znajdują się tam przedmioty, które utrudniałby poruszanie się i zawężały wymagana szerokość (1,2 m). Drzwi wewnętrzne mają progi ( z przygotowanymi najazdami dla wózków) oraz są za wąskie. Schody wyposażono w obustronne poręcze, ale początek i koniec nie został oznaczony kolorem kontrastowym. W budynku nie ma windy oraz toalety przystosowanej dla OzN. Drogi ewakuacyjne zostały czytelnie oznaczone piktogramami, ale nie ma świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.

Powiatowy Urząd Pracy (PUP)

Siedziby wyżej wymienionych instytucji mieszczą się przy ul. Zdziczów 1.

Obiekt w części spełnia wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej. Przy przejściach dla pieszych zastosowano rampy krawężnikowe. Wyznaczono miejsce parkingowe dla OzN. Do budynku prowadza schody oraz zapewniona jest pochylnia, Schody oznaczone są kontrastowo, ale bez prawidłowych poręczy. W budynku znajduje się punkt informacyjny, ale nie ma w nim pętli indukcyjnej. Korytarze spełniają wymagania wymiarowe, nie znajdują się tam przedmioty, które utrudniałby poruszanie się i zawężały wymaganą szerokość. Drzwi wewnętrzne sa za wąskie. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb OzN. Drogi ewakuacyjne zostały czytelnie oznaczone piktogramami, jest dźwiękowy i świetlny system powiadamiania alarmowego.

Najbliższy przystanek komunikacji Linii Kozienicki Metrobus znajduje się przy ul. Warszawskiej, osiedle Polesie, w odległości ok. 900 m od budynku PUP, natomiast najbliższy postój taxi znajduje się ok. 1600 m od obiektu. Dworzec autobusowy oddalony jest od lokalizacji Urzędu Pracy o ok. 1400 m.


Informacja o usługach wspierających komunikowanie się

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej osobami uprawnionymi, przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Kozienicach mogą skorzystać z pomocy: wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, tzw. osoby przybranej, lub wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.


Osoba uprawniona, chcąca skorzystać przy załatwianiu spraw w urzędzie z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) jest zobowiązana zgłosić powyższe do Starostwa Powiatowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (nie dotyczy sytuacji wyjątkowych. ), poprzez:

  • pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
  • faks (48)6117306,
  • telefonicznie (korzystając z osoby przybranej) : (48) 6117300.


W zgłoszeniu prosimy o: podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania osoby uprawnionej, wskazanie wybranej metody komunikowania się, z podaniem adresu-email, numeru telefonu, wskazanie terminu, w którym Starostwo ma zapewnić obsługę osoby uprawnionej, określenia tematyki załatwianej sprawy. Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy, będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila, faksu. Starostwo zapewnia bezpłatnie dostęp do świadczenia powyższych usług dla osoby uprawnionej, będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami).


Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Starostwo poinformuje na adres e-mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.