Rejestracja uczniowskich klubów sportowych

Wnioski do pobrania na stronie internetowej www.uks.info.pl