INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI W GMINIE MAGNUSZEW W LATACH 2007-2020


ROK 2007

1. Remont drogi powiatowej 1709W Zakrzew – Mniszew – 1,100 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 271.262,61 zł, w tym powiat 121.262,61 zł; Gmina Magnuszew 150.000,00 zł
2. Roboty drogowe wykonane w 2006 roku – zapłacone w 2007 roku: Zakrzew – Mniszew- wartość 114.300,96 zł.


ROK 2008
1. Remont drogi powiatowej 1709W Zakrzew – Mniszew – 1,016 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 326.640,36 zł, w tym powiat 226.640,36 zł, Gmina Magnuszew 100.000,00 zł
2. Odbudowa drogi powiatowej 1706W Przewóz Tarnowski – Chmielew w m. Kępa Skórecka – 1,130 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 250.278,41 zł, w tym powiat 165.278,41 zł i środki na zabezpieczenie działań przeciwpowodziowych 85.000,00 zł.


ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1706W Przewóz Tarnowski – Chmielew – 0,770 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 149.674,77 zł, w tym powiat 49.674,77 zł, Gmina Magnuszew 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy na odcinku Łękawica – Studzianki Pancerne – 2,900 km, poszerzenie jezdni, wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego, zjazdy gospodarcze, przepust pod koroną drogi, przebudowa skrzyżowania w m. Łękawica i Studzianki Pancerne, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, wartość 1.387.949,57 zł, w tym powiat 208.192,47 zł, środki z Unii Europejskiej 1.179.757,10 zł.


ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy – 2,100 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, wartość 684.193,31 zł, w tym powiat 384.193,31 zł, Gmina Magnuszew 200.000,00 zł, Gmina Głowaczów 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1713W Studzianki Pancerne – Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne – Basinów – 3,400 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, zjazdy gospodarcze, chodnik z kostki betonowej, przepust pod koroną drogi, przebudowa skrzyżowania w m. Basinów, wartość 1.656.738,26 zł, w tym powiat 283.353,96 zł, środki unijne EFRR 1.373.384,30 zł.


ROK 2011
Remont drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy- odcinek I Magnuszew – Trzebień, wartość 375.000,00 zł, w tym Gmina Magnuszew 100.000,00 zł.


ROK 2012
Remont drogi powiatowej 1707W Magnuszew – Przewóz Stary, odcinek Magnuszew – Grzybów, długość 0,600 km z chodnikami, wartość 383.668,99 zł, w tym powiat 259.668,99 zł, Gmina Magnuszew 124.000,00 zł.


ROK 2013
Przebudowa drogi powiatowej 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki odc. dł. 0,708 km w m. Tyborów, wartość 299.968,86 zł, w tym powiat 199.968,86 zł, Gmina Magnuszew 100.000,00 zł.


ROK 2014
Budowa drogi powiatowej 1703W Wola Magnuszewska – Lipinki, odcinek o długości 0,421 km Tyborów – Cychrowska Wola, koszt inwestycji ok. 234 000,00 zł, powiat 134 000,00 zł, Gmina Magnuszew 100 000,00 zł.


W latach 2007 – 2014 Gmina Magnuszew dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych w kwocie 874 000,00 zł. W zamian powiat przekazał kwotę 1 680 498,79 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu.


ROK 2015
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707W Magnuszew-Przewóz Stary w m. Grzybów, odcinek o długości 0,400 km, wartość zadania 157.130,04 zł, w tym Gmina Magnuszew 157.130,04 zł;


ROK 2016
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1707W Magnuszew-Przewóz Stary w m. Grzybów, odcinek o długości 0,481 km, wartość zadania 249.560,43 zł, w tym Powiat 74.560,43 zł, Gmina Magnuszew 175.000,00 zł;
2. Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej polegającej na rozbiórce istniejącego mostu nr JNI 01016438 i budowę w jego miejsce nowoprojektowanego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1706W Przewóz Tarnowski-Chmielew w m. Chmielew. Przebudowa mostu na przepust o dł. wzdłuż osi cieku wodnego 18,35mb. Wartość zadania 205.569,72 zł, w tym Powiat 17.793,72 zł, Gmina Magnuszew 25.000,00 zł, 10% Rezerwa Budżetowa 92.776,00 zł, Środki PFOŚ 70.000,00 zł;


ROK 2017

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706W Przewóz Tarnowski - Chmielew, odcinek o długości 0,905 km oraz budowa chodnika 0,247 km + 339 m2, wartość zadania 602.776,81 zł, w tym Powiat 249.776,81 zł, Gmina Magnuszew 353.000,00 zł;
2. Budowa chodnika w m. Mniszew – droga powiatowa Nr 1709W Zakrzew - Mniszew, długość 0,317 km, wartość zadania 119.995,68 zł, w tym Gmina Magnuszew 119.995,68 zł;


ROK 2018
1. Utwardzenie drogi powiatowej Nr 1703W Wola Magnuszewska - Lipinki, odcinek przed m. Cychrowska Wola o długości 0,900 km, wartość zadania 127.083,60 zł, w tym Powiat 127.083,60 zł
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew – Mniszew w m. Rozniszew, odcinek o długości 0,521 km, wartość zadania 198.554,78 zł, w tym Powiat 198.554,78 zł;
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1709W Zakrzew – Mniszew w m. Mniszew, długość 0,100 km, wartość zadania 37.047,60 zł, w tym Gmina Magnuszew 37.047,60 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704W Magnuszew - Moniochy Wykonanie projektu budowlanego branży mostowej i drogowej, wartość zadania 129.000,00 zł, w tym Gmina Magnuszew 129.000,00 zł;


ROK 2019
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705W Ryczywół-Kłoda w m. Kłoda (umowa dwuletnia na lata 2019/2020). Wykonano część robót przygotowawczych, ziemnych, podbudowy, nawierzchniowych. Wartość zadania 99 693,33 zł, w tym Powiat 99 693,33 zł;
2. Doumentacja projektowo-kosztorysowa p.n. : "Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew-Moniochy-wykonanie projektu budowlanego branży drogowej i mostowej". Wartość zadania 99 000,00 zł w tym Gmina Magnuszew 99 000,00 zł;

ROK 2020
1. Przebudowa drogi powiatowej 1705W Ryczywół – Kłoda w m. Kłoda (umowa dwuletnia na lata 2019/2020). W 2020 roku zadanie obejmowało przebudowę drogi na długości 0,802 km oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,792 km. Wartość zadania w 2020 roku wyniosła 1.002.418,69 zł, w tym Powiat Kozienicki 145.201,69 zł, Fundusz Dróg Samorządowych 857.217,00 zł.
2. Budowa chodnika o długości 0,360 km w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mniszew w m. Mniszew. Wartość zadania 145.421,20 zł, w tym Powiat Kozienicki 72.710,60, Gmina Magnuszew 72.710,60 zł.