INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI W GMINIE GRABÓW NAD PILICĄ W LATACH 2007-2020

 

ROK 2007
1. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów-0,500 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 138.431,06z ł, w tym powiat 78.431,06 zł, FOGR 60.000,00 zł
2. Remont drogi powiatowej 1710W Grabów n/ Pilicą – Dziecinów – 1,140 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 384.980,06 zł, w tym powiat 184.980,06 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 200.000,00 zł
3. Roboty drogowe wykonane w 2006 roku – zapłacone w 2007 roku – Wyborów – Basinów – wartość 319.912,83 zł (powiat).


ROK 2008
1. Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów nad Pilicą – Dziecinów – 1,145 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, odtworzenie rowu, profilowanie poboczy, wartość 469.759,20 zł, w tym powiat 119.759,20 zł, Komponent A 350.000,00 zł
2. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów – 0,500 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, wartość 125.301,63 zł, w tym powiat 62.651,63 zł, FOGR 62.650,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1685W Warka – Boże w m. Kępa Niemojewska – 0,437 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 159.896,99 zł, w tym Gmina Grabów n/ Pilicą 159.896,99 zł.


ROK 2009
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1702W Wyborów- Basinów w m. Celinów – 1,100 km, wykonanie konstrukcji nawierzchni z materiału kamiennego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, renowacja rowów, profilowanie poboczy, wartość 514.447,31 zł, w tym powiat 364.447,31 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 150.000,00 zł
2. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów – 0,600 km, wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, wartość 141.346,03 zł, w tym powiat 86.346,03 zł, FOGR 55.000,00 zł.


ROK 2010
1. Remont drogi powiatowej 1701W Grabów n/ Pilicą – Augustów w m. Brzozówka – 0,800 km, podbudowa z mieszanki tłuczniowej sortowanej, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, przepust pod koroną drogi, wartość 397.084,86 zł, w tym powiat 247.084,86 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 150.000,00 zł
2. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów – 0,917 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 255.582,92 zł, w tym powiat 210.582,92 zł, FOGR 45.000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n/ Pilicą- Dziecinów – 0,367 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, wartość 191.360,38 zł, w tym powiat 171.360,38 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 20.000,00 zł.


ROK 2011
1. Remont drogi powiatowej 1701W Grabów n/ Pilicą – Augustów, odcinek Brzozówka – Augustów o dł. 0,710 km, wartość 390.000,00 zł,w tym Gmina Grabów n/ Pilicą 50.000,00 zł
2. Remont drogi powiatowej 1710W Grabów n/ Pilicą – Dziecinów, gmina Grabów n/ Pilicą, wartość 254.000,00 zł, w tym Gmina Grabów n/ Pilicą 74.000,00 zł.


ROK 2012
1. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów, wartość 150.000,00 zł, w tym powiat 105.000,00 zł, FOGR 45.000,00 zł
ROK 2013
1. Budowa drogi powiatowej 1701W Grabów n/Pilicą – Augustów, odc. dł. 0,531 km, wartość 261.796,58 zł, w tym powiat 211.796,58 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 50.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n/ Pilicą- Dziecinów, odc. w m. Grabina, odc. dł. 0,500 km, wartość 241.772,49 zł, w tym powiat 191.772,49 zł, Gmina Grabów n/ Pilicą 50.000,00 zł
3. Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów – Basinów, odc. dł. 0,325 km, wartość 144.777,45 zł, w tym FOGR 46.000,00 zł, powiat 98.777,45 zł.


ROK 2014
Budowa drogi powiatowej 1701 W Grabów nad Pilicą – Augustów odcinek o długości 0,890 km, koszt inwestycji 230 439,00 zł, powiat 130 439,00 zł, Gmina Grabów nad Pilicą 100 000,00 zł.


W latach 2007 – 2014 Gmina Grabów nad Pilicą dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych w kwocie 903 896,99 zł. W zamian powiat przekazał kwotę 1 737 205,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu.


ROK 2015
1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701W Grabów n/Pilicą - Augustów, odcinek o długości 0,890 km, wartość zadania 111.342,83 zł, w tym Powiat 111.342,83 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/Pilicą - Dziecinów, odcinek przez m. Grabina o długości 0,450 km, wartość zadania 159.563,53 zł, w tym Powiat 59.563,53 zł, Gmina Grabów nad Pilicą 100.000,00 zł;


ROK 2016
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701W Grabów n/Pilicą-Augustów, odcinek o długości 0,917 km, wartość zadania 97.116,32 zł, w tym Gmina Grabów nad Pilicą 97.116,32 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/Pilicą – Dziecinów, odcinek o długości 0,183 km, wartość zadania 225.515,88 zł, w tym Powiat 143.015,88 zł, Gmina Grabów nad Pilicą 82.500,00 zł;


ROK 2017
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/Pilicą – Dziecinów (zadanie dwuletnie 2017/2018), wykonano część robót bez robót nawierzchniowych, wartość zadania 225.877,20 zł, w tym Powiat 125.877,20 zł, Gmina Grabów nad Pilicą 100.000,00 zł;


ROK 2018
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710W Grabów n/Pilicą - Dziecinów (zadanie dwuletnie 2017/2018), odcinek drogi o długości 0,734 km oraz chodnik o długości 0,923 km, wartość zadania 635.112,71 zł, w tym Powiat 635.112,71 zł;


ROK 2019
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów-Basinów, odcinek o długości 0, 560 km. Wartość zadania 317 440,54 zł, w tym Powiat 317 440,54 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1131W Boże-Nowa Wola w m. Strzyżyna, odcinek o długości 0,223 km. Wartość zadania 144 653,17 zł, w tym Powiat 144 653,17 zł;
3. Remont barier drogowych w ramach zadania "Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1131W Boże-Nowa Waola w m. Strzyżyna". Wartość zadania 13 038,00 zł, w tym Powiat 13 038,00 zł;

ROK 2020
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1702W Wyborów – Basinów w m. Grabów Nowy na odcinku o długości 0,641 km. Wartość zadania 322.261,44 zł, w tym Powiat Kozienicki 161.131,44 zł, Budżet Województwa Mazowieckiego 161.130,00 zł.