INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI W GMINIE GNIEWOSZÓW W LATACH 2007-2020


ROK 2007

1. Remont drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów – 1,340 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 353.380,33 zł,
w tym powiat 133.380,33 zł, Gmina Gniewoszów 120.000,00 zł, gmina Sieciechów 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny – 0,937 km, uzupełnienie krawędzi jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 237.828,39 zł, w tym powiat 59.457,39 zł, Urząd Marszałkowski 178.371,00 zł.


ROK 2008
Przebudowa drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów w m. Oleksów – 1,518 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, odtworzenie rowu, profilowanie poboczy, wartość 599.899,20 zł, w tym powiat 98.224,20 zł, Gmina Gniewoszów 150.000,00 zł, Komponent A 351.675,00 zł.


ROK 2009
Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny – 1,700 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 567.894,02 zł, w tym powiat 217.894,02 zł, Gmina Gniewoszów 150.000,00 zł, Komponent A 200.000,00 zł.


ROK 2010
Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny – 1,625 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 619.787,35 zł, w tym powiat 419.787,35 zł, Gmina Gniewoszów 200.000,00 zł.


ROK 2011
Remont drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów, odcinek Sławczyn – Oleksów o dł. 1,813 km, wartość 580.000,00 zł, w tym powiat 456.000,00 zł, Gmina Gniewoszów 124.000,00 zł.


ROK 2012
Przebudowa drogi powiatowej 1744W Regów Stary – Markowola, na odcinku Wysokie Koło – Boguszówka, wartość 499.789,91 zł, w tym powiat 399.789,91 zł, Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł.


ROK 2013
Przebudowa drogi powiatowej 1744W Regów Stary – Markowola, odc. dł. 0,880 km, wartość 364.324,33 zł, w tym powiat 264.324,33 zł, Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł.


ROK 2014
Przebudowa drogi powiatowej 1738W Borek – Gniewoszów odcinek o długości 0,650 km, koszt inwestycji 269 268,00 zł, powiat 169 268,00 zł, Gmina Gniewoszów 100 000,00 zł.


W latach 2007 – 2014 Gmina Gniewoszów dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych w kwocie 944 000,00 zł. W zamian powiat przekazał kwotę 1 679 799,98 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu.


ROK 2015

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738W Borek-Gniewoszów, długość odcinka 0,575 km, wartość zadania 180.189,58 zł, w tym Powiat 80.189,58 zł, Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł;


ROK 2016

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary-Markowola, odcinek o długości 0,715 km, wartość zadania 179.227,56 zł, w tym Powiat 79.227,56 zł, Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł;


ROK 2017
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary - Markowola, odcinek o długości 0,450 km, wartość zadania 229.612,21 zł, w tym Powiat 129.612,21 zł, Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1737W Zajezierze – Oleksów Poduchowny w m. Borek o długości 0,400 km, wartość zadania 167.177,86 zł, w tym Powiat 77.177,86 zł, Gmina Gniewoszów 90.000,00 zł;


ROK 2018
1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1744W Regów Stary – Markowola z drogą gminną w m. Boguszówka - 468 m2, wartość zadania 42.710,22 zł, w tym Gmina Gniewoszów 42.710,22 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738W Borek - Gniewoszów, odcinek o długości 0,571 km oraz budowa chodnika o długości 0,220 km, wartość zadania 535.038,49 zł, w tym Powiat 435.038,49 zł, Gmina Gniewoszów 100.000,00 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4506W Zwoleń -Sarnów, wykonanie projektu branża mostowa, dot. Gm. Gniewoszów, wartość zadania 29.766,00 zł, w tym Powiat 29.766,00 zł;


ROK 2019
1. Przebudowa drogi powiatowej 4504W Stary Grudek-Sarnów w m. Kociołek. Długość przebudowanego odcinka 0,615 km. Wartość zadania 359 958,45 zł, w tym Powiat 359 958,45 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4504W Stary Grudek-Sarnów w m. Kociołek – roboty uzupełniające – wykonanie dojazdów do mostu w m. Kociołek. Zakres rzeczowy inwestycji 310 m², wartość zadania 39 938,10 zł, w tym Powiat 39 938,10 zł;

ROK 2020
1. Remont drogi powiatowej nr 1744W Regów Stary – Markowola (zadanie dwuletnie 2020/2021). W 2020 r. częściowo wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, elementy odwodnienia, podbudowy i nawierzchnie. Wartość zadania wg projektu: 655.020,76 zł, w 2020 roku zapłacono 349.383,22 zł, środki pochodziły w całości z budżetu Powiatu Kozienickiego.