INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI W GMINIE SIECIECHÓW W LATACH 2007-2020

 

ROK 2007
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1739W Bogucin – Brzustów – 1,274 km, poszerzenie jezdni rozjazdu, warstwa profilowo-wiążąca z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, wartość 230.526,81 zł, w tym powiat 7.631,81 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 50.000,00 zł, Urząd Marszałkowski 172.895,00 zł
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1741W Grudek Poduchowny – Bąkowiec – 0,417 km, uzupełnienie krawędzi jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 99.330,57 zł, w tym powiat 49.330,57 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 50.000,00 zł.


ROK 2008
Remont drogi powiatowej 1741W Grudek Poduchowny – Bąkowiec – 0,675 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 193.655,30 zł, w tym powiat 93.655,30 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 100.000,00 zł.


ROK 2009
Przebudowa drogi powiatowej 1741W Grudek Poduchowny – Bąkowiec – 1,316 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, zjazdy gospodarcze, wartość 351.414,68 zł, w tym powiat 236.414,68 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 115.000,00 zł.


ROK 2010
Remont drogi powiatowej 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko, ul. Partyzantów, ul. Kolejowa w m. Garbatka-Letnisko-0,629 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej z krawężnikami i obrzeżami, profilowanie poboczy, wartość 610.969,59 zł, w tym powiat 410.969,59 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 200.000,00 zł.


ROK 2011
Remont drogi powiatowej 1742W Garbatka-Letnisko – Czarnolas – dwa odcinki drogi o łącznej dł. 1,117 km, plus chodniki obustronne na dł. 264m – ul. Czarnoleska w miejscowości Garbatka-Letnisko, wartość 525.000,00 zł, w tym powiat 401.000,00 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 124.000,00 zł.


ROK 2012
Przebudowa drogi powiatowej 1742W Molendy – Garbatka-Letnisko ul. Kolejowa, wartość 490.991,35 zł, w tym powiat 390.991,35 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 100.000,00 zł.


ROK 2013
Przebudowa drogi powiatowej 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich, odc. dł. 0,200 km, wartość 191.680,42 zł, w tym powiat 91.680,42 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 100.000,00zł.


ROK 2014
Przebudowa drogi powiatowej 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko odcinek o długości 0,485 km, koszt inwestycji 220 732,00 zł, powiat 180 732,00 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 40 000,00 zł.


W latach 2007-2014 Gmina Garbatka-Letnisko dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych w kwocie 839 000,00 zł. W zamian powiat przekazał kwotę 1 423 054,02 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu.


ROK 2017

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W Molendy – Garbatka Letnisko w m. Molendy (zadanie dwuletnie 2017/2018), wykonano część robót bez robót nawierzchniowych. Wartość zadania 60.567,66 zł, w tym Gmina Garbatka-Letnisko 60.567,66 zł;
Budowa chodnika w m. Bogucin w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bogucin - Brzustów o długości 0,138 km, wartość zadania 39.997,94 zł, w tym Powiat 19.997,94 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 20.000,00 zł;


ROK 2018
Przebudowa drogi powiatowej 1740W Molendy – Garbatka-Letnisko, odcinek o długości 1,115 km (zadanie dwuletnie 2017/2018) oraz budowa chodnika o długości 1,115 km, wartość zadania 1.274.839,82 zł, w tym Powiat 935.407,48 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 339.432,34 zł;
Budowa chodnika w m. Bogucin o długości 0,149 km, wartość zadania 49.981,05 zł, w tym Powiat 49.981,05 zł


ROK 2019
1. Budowa chodnika o długości 0,166 km w ciągu drogi powiatowej nr 1739W Bogucin-Brzustów w m. Bogucin. Wartość zadania 74 958,78 zł, w tym Powiat 49 958,78 zł, Gmina Garbatka-Letnisko 25 000,00 zł;
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1739W Bogucin-Brzustów, długość wyremontowanego odcinka 650 m². Wartość zadania 31 980,00 zł, w tym Powiat 31 980,00 zł;

ROK 2020
1. Budowa chodnika o długości 0,305 km w ciągu drogi powiatowej nr 1739W Bogucin – Brzustów w m. Bogucin. Wartość zadania 140.000,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Kozienickiego.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa mostu wraz z dojazami w ciągu drogi powiatowej nr 1740 W Molendy – Garbatka-Letnisko w m. Molendy – wykonanie projektu budowlanego branży drogowej i mostowej”. Wartość zadania 59.655,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Kozienickiego.