INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI W GMINIE SIECIECHÓW W LATACH 2007-2020

 

ROK 2007
Remont drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów – 1,340 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 353.380,33 zł, w tym powiat 133.380,33 zł, Gmina Gniewoszów 120.000,00 zł, Gmina Sieciechów 100.000,00 zł.


ROK 2008
Remont drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów – 0,635 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 264.173,89 zł, w tym powiat 129.173,89 zł, Gmina Sieciechów 135.000,00 zł.


ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów – 0,860 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 194.762,73 zł, w tym powiat 94.762,73 zł, Gmina Sieciechów 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1731W Sieciechów – Gniewoszów – 0,241 km, poszerzenie jezdni, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej, zjazdy gospodarcze, profilowanie poboczy, wartość 184.478,96 zł.


ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1734W Głusiec – Zbyczyn – 0,919 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 320.712,08 zł, w tym powiat 220.712,08 zł, Gmina Sieciechów 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice Duże – 0,570 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 178.924,76 zł, w tym powiat 128.924,76 zł, Gmina Sieciechów 50.000,00 zł.


ROK 2011
Remont drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice Duże – odcinek o dł. 0,819 km, wartość 241.000,00 zł, w tym powiat 117.000,00 zł, Gmina Sieciechów 124.000,00 zł.


Rok 2012
Remont drogi powiatowej 1732W Sieciechów – Łoje, odcinek o dł. 0,800 km, wartość 241.621,94 zł, w tym powiat 174.951,94 zł, Gmina Sieciechów 66.670,00 zł.


ROK 2013
Przebudowa drogi powiatowej 1734W Głusiec – Zbyczyn, odc. dł. 0,380 km, wartość 107.161,54 zł, w tym powiat 40.491,54 zł, Gmina Sieciechów 66.670,00 zł.


ROK 2014
Odbudowa drogi powiatowej 1732W Sieciechów – Łoje odcinek o długości 1831 mb, koszt inwestycji ok. 840 750,00 zł, w tym powiat 173.378,00 zł budżet państwa 667.372,00 zł.


W latach 2007-2014 Gmina Sieciechów dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych w kwocie 742.340,00 zł. W zamian powiat przekazał kwotę 1.456.664,57 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, będącego częścią budżetu powiatu.

 
ROK 2017
1. Budowa chodnika w m. Sieciechów – ul. 11-go Listopada – wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów – Wola Klasztorna – Oleksów – Gniewoszów, długość 0,430 km, wartość zadania 99.935,04 zł, w tym Powiat 49.935,04 zł, Gmina Sieciechów 50.000,00 zł;


ROK 2018
1. Budowa chodnika w m. Sieciechów – ul.11-go Listopada – droga powiatowa Nr 1731W Sieciechów - Gniewoszów, długość 0,451 km, wartość zadania 157.815,90 zł, w tym Powiat 57.815,90 zł, Gmina Sieciechów 100.000,00 zł;


ROK 2019
1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731W, w m. Sieciechów- ul. 11-go Listopada, długość inwestycji 0,185 km. Wartość zadania 56 076,93 zł, w tym Powiat 28 038, 47 zł, Gmina Sieciechów 28 038,46 zł;

ROK 2020
1. Budowa chodnika o długości 0,456 km w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gniewoszów w m. Wola Klasztorna. Wartość zadania 200.000,00 zł, w tym Powiat Kozienicki 100.000,00 zł, Gmina Sieciechów 100.000,00 zł.