INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI W GMINIE KOZIENICE W LATACH 2007-2020

 

 

ROK 2007

1. Przebudowa drogi powiatowej 1728W Wólka Tyrzyńska – Staszów-0,560 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 134.504,10 zł; w tym powiat 67.252,05 zł, Gmina Kozienice 67.252,05 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice Duże wraz z wykonaniem urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – przepustu stalowego – 1,522 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, rozbiórka elementów żelbetonowych istniejącego mostu, wykonanie przepustu stalowego, profilowanie poboczy, wartość 656.839,48 zł, w tym powiat 387.706,48 zł, Gmina Kozienice 269.133,00 zł
3. Roboty drogowe wykonane w 2006 roku – zapłacone w 2007 roku – Świerże Górne-Nowa Wieś – wartość 111.511,65 zł (powiat).


ROK 2008
1. Remont drogi powiatowej 1727W Kozienice- Śmietanki – 0,530 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 178.410,91 zł, w tym powiat 89.205,91 zł, Gmina Kozienice 89.205,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów – Aleksandrówka, polegająca na dobudowie chodnika w m. Stanisławice – 1,073 km, chodnik w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem, wartość 199.964,92 zł, w tym powiat 99.982,46 zł, Gmina Kozienice 99.982,46 zł
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1718W Świerże Górne – Nowa Wieś – 0,375 km, chodnik z kostki wibroprasowanej, zjazdy gospodarcze na podbudowie tłuczniowej obramowanej obrzeżami, wartość 148.003,86 zł, w tym powiat 48.669,26 zł, Gmina Kozienice 49.334,60 zł, Elektrownia „Kozienice" SA 50.000,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 1718W Świerze Górne – Nowa Wieś – 0,350 km, chodnik z kostki wibroprasowanej, zjazdy gospodarcze, przebudowa 2-ch zatok autobusowych, 2-ch zatok postojowych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wartość 305.754,79 zł, w tym powiat 155.754,79 zł, Gmina Kozienice 150.000,00 zł
5. Remont drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza w m. Wola Chodkowska-1,167 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 329.817,73 zł, w tym powiat 164.908,87 zł, Gmina Kozienice 164.908,86 zł
6. Remont drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza w m. Wola Chodkowska – 0,600 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 161.357,81 zł, w tym powiat 80.857,81 zł, Gmina Kozienice 80.500,00 zł.


ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów – Aleksandrówka, polegająca na dobudowie chodnika w m. Stanisławice-Aleksandrówka – 2,315 km, chodnik w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem wartość 557.540,00 zł, w tym powiat 274.840,00 zł, Gmina Kozienice 282.700,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie, polegająca na dobudowie chodnika w m. Kozienice, ul. Wiślana – 0,534 km, chodnik w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem, wartość 96.770,40 zł, w tym powiat 1.561,60 zł, Gmina Kozienice 95.208,80 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice – Śmietanki – 1,213 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 337.971,64 zł, w tym powiat 168.985,82 zł, Gmina Kozienice 168.985,82 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza-1,000 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 261.982,37 zł, w tym powiat 130.991,19 zł, Gmina Kozienice 130.991,18 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza – II ETAP-0,646 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, wartość 169.046,98 zł, w tym powiat 85.246,98 zł, Gmina Kozienice 83.800,00 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej 1722W Chinów – Łuczynów, polegająca na dobudowie chodnika w m. Łuczynów – 0,463 km, chodnik w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem, wartość 97.674,79 zł, w tym powiat 48.867,50 zł, Gmina Kozienice 48.807,29 zł.


ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1726W Kozienice- Wólka Tyrzyńska, ul. Dolna w m. Kozienice 0,393 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, zatoka autobusowa, chodnik z kostki betonowej, wartość 325.711,31 zł, w tym powiat 162.855,66 zł, Gmina Kozienice 162.855,65 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice Duże, ul. Parkowa i ul. Radomska w m. Kozienice-0,344 km, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, zatoki postojowe, chodnik z kostki betonowej, wartość 372.265,03 zł, w tym powiat 186.132,51 zł, Gmina Kozienice 186.132,52 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza-1,220 km, wzmocnienie istniejącej drogi betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, wartość 483.785,63 zł, w tym powiat 241.892,82 zł, Gmina Kozienice 241.892,81 zł
4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1711W Ursynów – Aleksandrówka w m. Stanisławice – 0,810 km, chodnik w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem, wartość 155.508,69 zł, w tym powiat 77.754,35 zł, Gmina Kozienice 77.754,34 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice – Śmietanki – 1,256 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, odtworzenie rowu z przepustem, wartość 360.940,60 zł, w tym powiat 179.940,60 zł, Gmina Kozienice 181.000,00 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej 1722W Chinów – Łuczynów w m. Łuczynów- budowa chodnika – 1,212 km, chodnik w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem, wartość 206.915,33 zł, w tym powiat 103.457,67 zł, Gmina Kozienice 103.457,66 zł
7. Budowa parkingów w ciągu drogi powiatowej 1718W Świerże Górne – Nowa Wieś w m. Świerże Górne- 208 m², parkingi w technologii kostki brukowej, wartość 22.123,48 zł, w tym powiat 11.061,74 zł, Gmina Kozienice 11.061,74 zł
8. Przebudowa drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice Duże-0,570 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, wartość 178.924,76 zł, w tym powiat 128.924,76 zł, Gmina Sieciechów 50.000,00 zł
9. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza w m. Ryczywół-0,497 km, chodnik w technologii kostki brukowej obramowanej obrzeżem, wymiana krawężnika, wartość 174.682,53 zł, w tym powiat 87.341,27 zł, Gmina Kozienice 87.341,26 zł.


ROK 2011
1. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów – Aleksandrówka, gmina Kozienice – odcinek w m. Aleksandrówka, ul. Królewska o dł. 1,128 km+ zatoka autobusowa, wartość 497.000,00 zł, w tym powiat 248.500,00 zł, Gmina Kozienice 248.500,00 zł
2. Remont drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice Duże – odcinek o dł. 0,819 km, wartość 241.000,00 zł, w tym powiat 117.000,00 zł, Gmina Sieciechów 124.000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza, gmina Kozienice – odcinek w m. Ryczywół o dł. 0,512 km+zatoka postojowa, wartość 270.000,00zł, w tym powiat 135.000,00 zł, Gmina Kozienice 135.000,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice – Śmietanki, odcinek o dł. 1,412 km, koszt 370.000,00 zł, w tym powiat 185.000,00 zł, Gmina Kozienice 185.000,00 zł.


ROK 2012
1. Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza na odcinku Ryczywół – Wola Chodkowska, polegająca na dobudowie chodnika, wartość 656.365,56 zł, w tym powiat 328.182,78 zł, Gmina Kozienice 328.182,78 zł
2. Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej 1746W Świerże Górne – Antoniówka (prom), wartość 91.690,23 zł, w tym powiat 45.845,12 zł, Gmina Kozienice 45.845,11 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie ul. Wiślana w m. Kozienice, wartość 552.141,44 zł, w tym powiat 276.070,72 zł, Gmina Kozienice 276.070,72 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 1719W Nowa Wieś – Kępa Bielańska, wartość 399.802,79zł, w tym powiat 199.901,40 zł, Gmina Kozienice 199.901,39 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej 1729W Psary – Samwodzie, wartość 700.000,00 zł, w tym powiat 350.000,00 zł, Gmina Kozienice 350.000,00 zł
6. Odbudowa drogi powiatowej 1721W Holendry Kuźmińskie – Holendry Piotrkowskie, wartość 1.778.406,13 zł, w tym środki finansowe w wysokości 1.771.762,00 zł pochodziły z Promesy MSW w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, powiat 6.644,13 zł.


ROK 2013
1. Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół – Brzóza polegająca na dobudowie chodnika w m. Wola Chodkowska, dł. 0,575 km + utwardzenie pobocza na dł. 0,900km obustronnie, wartość 199.950,34 zł, w tym powiat 99.975,17 zł, Gmina Kozienice 99.975,17 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice – Śmietanki polegająca na dobudowie chodnika w m. Janów, dł. 1,018 km, wartość 252.081,03 zł, w tym powiat 126.040,52 zł, Gmina Kozienice 126.040,51 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1729W Psary – Samwodzie, odc. dł. 0,589 km, wartość 343.001,21 zł, w tym powiat 171.500,61 zł, Gmina Kozienice 171.500,61 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 1719W Nowa Wieś – Kępa Bielańska, odc. dł. 0,364 km, wartość 120.308,08 zł, w tym powiat 60.154,04 zł, Gmina Kozienice 60.154,04 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej 1725W Przewóz-Cudów odc. dł. 0,400 km, wartość 179.372,62 zł, w tym powiat 89.686,31 zł, Gmina Kozienice 89.686,31 zł
6. Odbudowa drogi powiatowej 1724W Kozienice – Mozolice Duże, odcinek Holendry Kozienickie – Wólka Tyrzyńska o dł. 2,913 km i odcinek Kępeczki – Staszów o dł. 1,025 km, łącznie 3,938 km, wartość 1.579.193,04 zł, w tym budżet państwa 1.400.000,00 zł, powiat 89.596,52 zł, Gmina Kozienice 89.596,52 zł
7. Przebudowa drogi powiatowej 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie – odcinek o dł. 0,825 km, wartość 402.157,54 zł, w tym powiat 201.078,77 zł, Gmina Kozienice 201.078,77 zł
8. Przebudowa drogi powiatowej 1722W Chinów – Łuczynów, polegająca na dobudowie chodnika w m. Łuczynów – odc. dł. 0,320 km, wartość 88.625,44 zł, w tym powiat 44.312,72 zł, Gmina Kozienice 44.312,72 zł.


ROK 2014
1. Przebudowa drogi powiatowej 1723W Kozienice – Holendry Piotrowskie, odcinek o długości 1.280 mb, koszt inwestycji 632 260,00 zł, w tym powiat 316.130,00 zł, Gmina Kozienice 316.130,00 zł Powiat Kozienicki przekazał także Gminie Kozienice 981.000,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
• rok 2010 – Przebudowa drogi gminnej Janików Folwark – Ruda Śmietanki, środki powiatu 181.000,00 zł
• rok 2013 – PT, Przebudowa ulic Armii Ludowej i Kościuszki do drogi krajowej nr 79 wraz z infrastrukturą towarzyszącą , środki powiatu 300.000,00 zł
• rok 2014 – Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wójcików oraz odcinka ul. Konstytucji 3 Maja, środki powiatu 500.000,00 zł.


ROK 2016
1. Likwidacja zastoiska wodnego w pasie drogi powiatowej 1721W Holendry Kuźmińskie – Holendry Piotrkowskie w m. Piotrkowice – odcinek o dł. 0,102 km, wartość zadania 20.604,52 zł, w tym Powiat 20.604,52 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska w formule „zaprojektuj i wybuduj” o dł. 3,257 km ETAP I, wartość zadania 1.164.062,78 zł, w tym Powiat 23.369,63 zł, Gmina Kozienice 400.000,00 zł, PROW w 2016 r. do wykonania ETAP 740.693,15 zł;


ROK 2017
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół – Brzóza, odcinek Ryczywół – Wola Chodkowska o długości 1,907 km oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,363 km, wartość zadania 1.492 .849,64 zł, w tym Powiat 142.949,64 zł, Gmina Kozienice 400.000,00 zł, 949.900,00 PROW;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1723W Kozienice – Holendry Piotrkowskie w m. Holendry Kozienickie - odcinek o długości 0,400 km, wartość zadania 231.391,29 zł, w tym Powiat 77.131,29 zł, Gmina Kozienice 154.260,00 zł;
3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozienice – Śmietanki w m. Janów o długości 0,166 km, wartość zadania 105.714,79 zł, w tym Powiat 35.238,79 zł, Gmina Kozienice 70.476,00 zł;
4. Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1720W Opatkowice – Holendry Kuźmińskie - 1 szt, wartość zadania 1.149.804,15 zł, w tym Powiat 650.704,15 zł, Gmina Kozienice 264.600,00 zł, Budżet Państwa 234.500,00 zł;
5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1718W Świerże Górne – Nowa Wieś o długości 1,100 km, wartość zadania 379.914,10 zł, w tym Powiat 126.638,10 zł, Gmina Kozienice 253.276,00 zł;
6. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1730W Brzeźnica – Mozolice Małe, (ustawienie słupa oświetleniowego z lampą) wartość zadania 4.130,96 zł, w tym Powiat 4.130,96 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1728W Wólka Tyrzyńska - Staszów - odcinek o długości 0,750 km, wartość zadania 515.782,60 zł, w tym Powiat 171.927,60 zł, Gmina Kozienice 343.855,00 zł;
8. Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1711W Ursynów - Aleksandrówka o długości 0,594 km, wartość zadania 169.950,70 zł, w tym Powiat 56.650,70 zł, Gmina Kozienice 113.300,00 zł;


ROK 2018

1. Budowa chodnika w m. Śmietanki w ciągu drogi powiatowej nr 1727W Kozienice - Śmietanki o długości 0,615 km, wartość zadania 349.999,60 zł, w tym Powiat 174.999,80 zł, Gmina Kozienice 174.999,80 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół – Brzóza, odcinek Wola Chodkowska – Brzóza, długość odcinka 6,120 km oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,900 km, wartość zadania 5.768.545,30 zł, w 2018 r. Płatne 2018 r.: 2.884.272,65 zł, Płatne 2019 r.: 2.884.272,65 zł, w tym Powiat 1.584.272,65 zł, Gmina Kozienice 800.000,00 zł, Gmina Głowaczów 500.000,00 zł;
3. Likwidacja zastoiska wodnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1720 W Opatkowice – Holendry Kuźmińskie w m. Holendry Kuźmińskie, odcinek o długości 0,106 km, wartość zadania 48.046,57 zł, w tym Powiat 24.023,29 zł, Gmina Kozienice 24.023,28 zł;


ROK 2019
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1730W Brzeźnica-Mozolice Małe w m. Brzeźnica, odcinek o długości 0,073 km oraz chodnik o długości 0,078 km. Wartość zadania 135 957,90 zł, w tym Powiat 135 957,90 zł;
2. Remont nawierzchni na drogach powiatowych (dojazdy do mostów i nawierzchnia na przepuście: drogi nr 1730W i 1728W). Zakres rzeczowy inwestycji 462 m². Wartość zadania 49 991,51 zł w tym Powiat 49 991,51 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Wola Chodkowska-Brzóza, długość 6,120 km oraz 0,900 km ścieżka pieszo-rowerowa. Płatność w 2019 r.: 2 847 495,75 zł, w tym Powiat 1 138 998,30 zł, Urząd Wojewódzki 1 708 497,45 zł;

ROK 2020
1. Przebudowa wjazdu do Zespołu Szkół nr 1 wraz z przebudową parkingu. Wartość zadania 318.000,00 zł, w tym Powiat Kozienicki 218.000,00 zł, Gmina Kozienice 100.000,00 zł.
2. Przebudowa miejsc postojowych przy Szpitalu Powiatowym w Kozienicach. Wartość zadania 149.918,87 zł, w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Kozienickiego.
3. Przebudowa oświetlenia przy parkingu Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Wartość zadania 41.963,49 zł, w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Kozienickiego.