fundusze kloda

 

Celem projektu była poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych oraz podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej.
W ramach inwestycji wykonano m.in.:

  • poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości 5,5 m z obecnych 4,8-5,0 m, wzmocnienie istniejącej drogi bitumicznej warstwą z betonu asfaltowego (wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi, przeprofilowanie na spadek jednostronny, nadanie profilu podłużnego i spadku poprzecznego),
  • ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m i łącznej długości 792 mb. po stronie prawej jezdni,
  • pobocze gruntowe zamieniono na pobocze o szerokości 1,5 m z opaską bezpieczeństwa wykonaną z tłucznia o szerokości 1 mb.,
  • rów wyprofilowano nadając mu odpowiednie pochylenia skarp oraz odpowiednią szerokość dna (rów drogowy o przekroju trapezowym),
  • zjazdy gruntowe po stronie prawej do lasu ulepszono tłuczniem, natomiast do działek wykonano z kostki brukowej,
  • nowe oznakowanie drogi.