Program PROW

banner 01

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

DOFINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020


Powiat Kozienicki podpisał dwie umowy o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostaną zrealizowane poniższe projekty drogowe w Powiecie Kozienickim:
1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, dł. 1,195 km - etap I".
Celem operacji jest poprawa infrastruktury transportowej w Powiecie Kozienickim poprzez podwyższenie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, tj. szerokości jezdni drogi z 5,0 do 6,20 m na długości 1,195 km.
Przebudowa drogi zakłada m.in. wzmocnienie nawierzchni, wykonanie chodnika i położenie nowego asfaltu betonowego.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.398.706,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 889.996,00 zł, a wkład własny to 508.710,32 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na marzec 2017 r.
2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska".
Celem operacji jest podwyższenie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska poprzez zmianę szerokości jezdni drogi z 5,0 m do 6,0 m na długości 3,257 km.
W ramach przebudowy drogi zostanie wykonany szereg prac m.in. wzmocniona będzie nawierzchnia i położony nowy asfalt betonowy. Wybudowana zostanie także ścieżka pieszo-rowerowa.
Całkowita wartość projektu wynosi 3.312.160,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" w wysokości 2.107.527,00 zł, tj. 63.63% oraz wkład własny w kwocie 1.204.633,00 zł. Realizacja projektu zakończy się w marcu 2018 r.

 

www.minrol.gov.pl

www.prow.mazovia.pl

Ogłoszenie o zamówieniu nr 134373-2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza, dł. 1,195 km - etap I.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 140119-2016 - Informacja o zmienianym ogłoszeniu : 134373 - 2016 data 13.07.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 142463-2016 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół-Brzóza, odcinek Ryczywół-Wola Chodkowska w formule zaprojektuj i wybuduj o dł. 3,257 km.