Program PO KL

b4

 

W dniu 21.10.2009 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Kozienickim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu na rynkach pracy Unii Europejskiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2009 r. do 30.06.2011 r.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Będzie realizowany w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z następujących dziedzin: przedmiotów ekonomicznych, elektrycznych, mechanicznych, języka angielskiego, fizyki i matematyki. Projekt ma na celu wyrobienie u uczniów elastyczności w podejściu do zmieniających się warunków na rynku pracy, uzupełnienie i poszerzenie wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych, poznanie od strony praktycznej nauki zawodu oraz powtórzenie wiedzy z przedmiotów ogólnych i zawodowych potrzebnej do zdania egzaminu zewnętrznego oraz egzaminu maturalnego. Zorganizowane zostaną również wycieczki do zakładów pracy, na targi m.in. do Poznania, które umożliwią praktyczne poznanie możliwości wykorzystania umiejętności nabytych w procesie nauczania.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

b4

 

Dnia 03.12.2009 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Kozienickim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Równać szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko uczących się w zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna, stolarz. Projekt będzie realizowany w formie:

 

  • zajęć z języka angielskiego i niemieckiego
  • zajęć specjalistycznych ze stolarstwa, w tym z obsługi ściany suchej oraz kursy AutoCad
  • dodatkowych zajęć specjalistycznych z leśnictwa, w tym kurs pilarza

 

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć i kursów specjalistycznych, podniesienie poziomu kształcenia na wsi poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języków obcych oraz rozwój kluczowych kompetencji w obszarze ICT poprzez zorganizowanie dodatkowych kursów komputerowych

W ramach projektu przewidziane są również wycieczki programowe.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych