Aktualności

Aktywna Tablica - informacje o dotacji19 października w Delegaturze w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę dotyczącą przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu pod nazwą „Aktywna tablica”.
Dotacja w wysokości 49.000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Całkowita wartość zadania stanowi 61.250,00 zł, z czego 12.500,00 zł to wkład własny Powiatu Kozienickiego.
Powyższa kwota pozwoli na doposażenie w niezbędny sprzęt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.
Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami.
19 października w Delegaturze w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Starosta Powiatu Kozienickiego Krzysztof Wolski, Wicestarosta Małgorzata Bebelska oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę dotyczącą przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu pod nazwą „Aktywna tablica”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. Poz. 920 oraz z 2021r. poz. 1038) zwołuję na dzień 25 października 2021 r. (pon.) XXXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Infolinia KonsumenckaStarostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach 21.10.2021 - 09.11.2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie przyjmuje interesantów.

Przecięcie wstęgi13 października w Garbatce-Letnisku odbyły się uroczyste obchody 110-lecia oświaty w gminie, otwarcia i poświęcenia Gminnej Hali Sportowej oraz nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w Kościele pw. Nawiedzenia NMP w Garbatce, której przewodniczył biskup pomocniczy Diecezji Radomskiej Piotr Turzyński, który podczas nabożeństwa poświęcił sztandar szkoły.
Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku nowej hali sportowej. Wójt gminy Garbatka-Letnisko Teresa Fryszkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisku Agnieszka Babańca rozpoczęli oficjalne obchody, witając zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in. Starosta Kozienicki Krzysztof Wolski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu Dawid Ruszczyk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka, Zastępca Dyrektora Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Wojciech Nalberski, Radni Rady Powiatu Kozienickiego: Lidia Ligorowska, Waldemar Banaś, Waldemar Witkowski, Marcin Zmitrowicz, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk, Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac, Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec, Radni Rady Gminy Garbatka-Letnisko, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu powiatu kozienickiego, przedstawiciele służb mundurowych z Komendantem Powiatowym PSP w Kozienicach mł. bryg. Kamilem Bieńkowskim i Komendantem Powiatowym Policji w Kozienicach insp. Sławomirem Rekiem, przedstawiciele stowarzyszeń, firm i instytucji współpracujących z gminą Garbatka-Letnisko oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Gościem honorowym spotkania był Edward Skorek Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski w siatkówce, który od ponad 20 lat mieszka w Garbatce-Letnisku.

Biskup Turzyńskizaproszeni gościezaproszeni goście i widowniapolonez w wykonaniu dzieciOd lewej Waldemar Banaś, Krzysztof Wolski, Agnieszka Babańca

Dzień Edukacji w Zespole Szkół w Kozienicach13 października w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Kozienicki odbyły się uroczyste akademie zorganizowane z okazji obchodzonego w Polsce 14 października Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystości rozpoczęli Dyrektorowie placówek witając przybyłych gości oraz składając najlepsze życzenia wszystkim osobom związanym z oświatą. W akademiach uczestniczyła Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Małgorzata Bebelska, która w swoich wystąpieniach podkreślała rolę kadry pedagogicznej w kształceniu i rozwoju młodzieży, dziękując za trud i zaangażowanie w pracę i życząc satysfakcji. Przekazała także Nagrody Starosty przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą. Uroczystości stały się także okazją do wręczenia nagród Dyrektorów.
Na zakończenie uroczystości w obydwu szkołach uczniowie przygotowali wyjątkowe programy artystyczne.

Wicestarosta Powiatu Małgorzata BebelskaNauczyciele Zespołu Szkó w KozienicachWystęp uczniów Zesopłu Szkół w Kozienicach

ulotka dot. szkolenia z zakresu zamówień publicznychPodlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. mazowieckiego w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/.
W związku z realizacją projektu odbędą się szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych, Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Szkolenia będą zawierać elementy przeprowadzonego z uczestnikami procesu przygotowawczego, ofert na realizację zlecenia w ramach postępowania o udzielenie zamówień publicznych, omówienie procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, a także będą dotyczyć budowania lokalnych partnerstw, marketingu i public relations, księgowości oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Do pobrania:
- Karta zgłoszenia
- Regulamin rekrutacj

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

05.09.2021
Festiwal „Mazowsze w Koronie” - Magnuszew
Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Magnuszewie
10.09.2021
Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni
Hala sportowa KCRiS w Kozienicach
11.09.2021
Turniej Partnerstwa Regionalnego Czarni
Hala sportowa KCRiS w Kozienicach
12.09.2021
Turniej Piłkarski Ochotniczych Starży Pożarnych
Stadion Sportowy w Głowaczowie ul. Kozienicka 7A

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych