Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z Postanowieniem nr 30/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Kozienickiego, w oparciu o Upoważnienie (znak pisma DRD-711/61/14 z dn.25.11.2014 r.) do przygotowania pierwszej sesji Rady Powiatu Kozienickiego w kadencji 2014-2018, na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) I Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczeń o uzyskaniu mandatu Radnego.
 3. Ślubowanie Radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu:
  1. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu (podjęcie uchwały),
  4. prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
  5. przeprowadzenie głosowania tajnego,
  6. ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
  7. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 5. Zamkniecie obrad.

Starosta Kozienicki
Janusz Stąpór