Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 lutego 2014 r. (środa) XXXIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach za rok 2013.
 6. Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach za rok 2013.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.,
  2. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Kozienickiego na 2014 rok,
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
  4. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2014 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.