Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 lipca 2013 r. (środa) XXXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

 

 Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
  3. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013 – 2028,
  4. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIX/224/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2013 rok.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak