Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Kościół parafialny pw. św. Jana, dzwonnica wraz z placem przykościelnym w Magnuszewie Nr rej. MWKZ 477/A/57 z 18.03.1957, 316/A z 15.06.1967 oraz 86/A z 15.03.1981

Dzwonnica wraz z placem przy kościelnym kościoła par. p.w. Jana Chrzciciela, nr rej. 483/A z dnia 10.10.2005

 

Przy rynku w Magnuszewie, wznosi się zabytkowa świątynia pw. św. Jana Chrzciciela wraz z placem przykościelnym oraz dzwonnicą.

Kościół w Magnuszewie istniał już w chwili pierwszego lokowania miasta w 1377 roku, jednak podobnie jak większość tego typu obiektów, został spalony przez Szwedów w 1655 roku. Kolejny kościółek drewniany wzniesiony w 1758 roku uległ pożodze dwie dekady później. Obecna świątynia pw. św. Jana Chrzciciela, powstała dzięki Konstancji Czartoryskiej, według projektu architekta Joachima Hempla w latach 1786-1787. Kościół konsekrował 6 października 1821 roku biskup sandomierski ks. Adam Prosper Burzyński.
Jest to późnobarokowa budowla składająca się z prezbiterium i nawy w formie podłużnego czworokąta. Z lewej strony nawy mieści się zakrystia, z prawej skarbczyk. Na wyposażeniu znajdują się barokowe i późniejsze, empirowe obiekty, na uwagę zasługują polichromie i freski, rzeźby oraz trzy drewniane ołtarze kościelne. Dach pokryty jest blachą, nad dachem wznosi się wieżyczka, Ołtarz wielki wzniesiony został staraniem miejscowego wikariusza księdza Stanisława Piekarskiego, znajduje się w nim pochodzący z 1840 roku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na zasuwie chrzest Pana Jezusa. Nad pozłacanym ołtarzem znajdują się rzeźby Trójcy Świętej. W nawie znajdują się dwa ołtarze boczne, przy wejściu do prezbiterium, po lewej stronie ustawiony jest ołtarz z rzeźbionym Chrystusem Panem na krzyżu. Po prawej stronie w ołtarzu mieszczą się trzy obrazy; Matka Boska Bolesna-Różańcowa, św. Antoni, św. Mikołaj. W 1846 roku ksiądz biskup Goldman wydał tutejszemu kościołowi pochodzące z kościoła poklasztornego w Opactwie dwa konfesjonały, stalle chórowe, ołtarz oraz ławki. Na suficie i ścianach znajdują się piękne malowidła przedstawiające m.in. patrona parafii, ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa na krzyżu. Pod posadzką kościoła znajdują się grobowce. Światło z zewnątrz wpada przez sześć okien w nawie i dwa w prezbiterium, wejścia do kościoła są dwa, jedno – główne od frontu, drugie przez zakrystię. Przy kościele znajduje się ufundowana w 1864 roku przez hrabiego Stanisława Zamoyskiego dzwonnica.

 

DSC 1861

 

MagnuszewMNISZEW 2 312