Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Cmentarz rodziny Denów w Kozienicach Nr rej. MWKZ 523/A/92 z dn. 6.04.1992

 

Po rodzinie Denów, którzy od 1835 do 1915 r. zawiadywali majoratem kozienickim, w płd-wsch. części parku, w odległości około 100 m od Urzędu Miejskiego, na wzniesieniu opadającym ku rzece Zagożdżonce do dziś zachował się XIX-wieczny cmentarzyk ogrodzony siatką, która wychodzi poza stary, kamienny obręb okalający nagrobki i wyznacza kwadrat o wymiarach 12 x 13,5 m.
Jeszcze do końca lat 90. XX w. zamiast siatki widoczne było masywne, ozdobne, żeliwne, skorodowane ogrodzenie (I poł. XIX w.?) z furtką, którego elementy zostały zdemontowane w celu ochrony przed kradzieżą. Zrobiono ich dokumentację, zdjęcia i są nadal przechowywane w Muzeum Regionalnym w Kozienicach. Po 1945 r. cmentarz nie był poddany konserwacji. Oczyszczany wielokrotnie m.in. przez W. Kuźmę i T. Mikosa (1998 r.) oraz członków TMZK (2000 r.). Zapisów o urodzeniach czy zgonach osób pochowanych na tym cmentarzyku nie ma w księgach parafialnych tutejszego kościoła.

Na cmentarzu widocznych jest 9 płyt prostokątnych, wykonanych z piaskowca w stylu neoklasycyzmu, leżących na ziemi, fragment jednej, mocno połamanej i stojący nagrobek. Inskrypcje na płytach są ryte cyrylicą. Poniżej dokładne brzemienie inskrypcji po przetłumaczeniu z rosyjskiego na polski, a także opis stanu zachowania nagrobka:
1. Katarzyna Den z domu Łaniewska-Wołk ur. 30.05.1804 r., zm. 26.11.1845 r.
To najlepiej widoczny i zachowany nagrobek w formie steli, złożony z cokołu przechodzącego ku górze profi lowanym przewężeniem w stojący prostopadłościan, na którego ściance frontowej jest inskrypcja w jęz. rosyjskim. Ten nagrobek wieńczyła kiedyś amfora z Aniołem Śmierci, która została ukradziona.
2. Iwan Iwanowicz ...[nieczytelne] zm. 1859

Obok nagrobka Katarzyny Den (wysokiej steli) leżą dwie nałożone na siebie płyty, rozbite na kilka fragmentów, co spowodowało uszkodzenie napisu i uniemożliwienie jego dokładne odczytanie. W górnej części płyty widnieje prosty, wypukły krzyż łaciński. Konserwator zabytków ocenił wiek płyty na I poł. XIX w.
3. Olga Iwanowna Den ur. 12.06.1843 r., zm. 10.12.1847 r.
Wysoka płyta przyozdobiona w górnej części płaskorzeźbionym, wypukłym wieńcem roślinnokwiatowym, przewiązanym wstęgami zwiniętymi spiralnie, ułożonymi w poziomie poniżej wieńca.
4. Iwan Iwanowicz Den ur. 14.06.1830 r., zm. 21.10.1884 r.
W górnej części płyty wypukły krzyż prawosławny.
5. Baron Iwan Mengden ur. 27.11.1857 r., zm. 10.05.1860 r. (dziecko)
Popękana, zniszczona płyta, w górnej części płyty występuje płaskorzeźbione wyobrażenie osoby zmarłej, ukazane do ramion, wpisane w koło utworzone z kwiatów tulipanów.
6. Niemowlę Maria Mengden ur. 8. 03. 1856 r., zm. 21. 08. 1857 r.
Płyta uszkodzona w dolnym, lewym rogu. Na płycie w górnej części płaskorzeźbione wyobrażenie osoby zmarłej, ukazane do ramion, wpisane w koło utworzone z kwiatów tulipanów.
7. Julia Mengden ur. 12. 03. 1855 r., zm. 2. 01. 1875 r.

Większą część wysokiej płyty wypełnia wypukły łaciński krzyż, pod nim napis.
8. Konstantyn Ferdynandowicz baron Mengden ur. 18.04.1803 r., zm. 1.01.1887 r.
W górnej części płyty wypukły, prosty krzyż łaciński, płyta wykonana prawdopodobnie z marmuru białego, w 1998 r. podczas porządkowania przez p.p. Mikosa i Kuźmę płyta ta została przez nich odwrócona, bo leżała prawdopodobnie od kilkudziesięciu lat napisem do ziemi.
9. Franciszek Mengden zm. 1857 r.??
Ta płyta jest zniszczona i mało widoczna
10. Baronessa Helena Fitingof ur. z Denów 23.10.1827 r., zm. 21.05.1851 r. i syn Paweł ur. 21.04, zm. 10.05.1851 r.
Trzon kamiennej kolumny gładki, nieposiadający bazy ani też zwieńczenia, leżący na ziemi, możliwe, że był kiedyś częścią większego pomnika. Napisy wyryte na powierzchni trzonu są coraz słabiej widoczne. Konserwator zabytków określił, że jest to fragment obiektu komemoratywnego tzn. symboliczny pomnik-grób nie zawierający ciała, a postawiony ku pamięci zmarłych osób.
11. podstawa nagrobka NN
12. fragment połamanej płyty NN
13. wysoka płyta bez napisu NN

IMG 4368

 

 

IMG 4371