HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO przed XXX Sesją Rady Powiatu zaplanowaną na dn. 22.05.2013 r. Posiedzenia odbędą się w Starostwie Powiatowym w Kozienicach ul. J. Kochanowskiego 28.

 

 

 

1. Komisja Rewizyjna.

 

20 maja 2013 r. /poniedziałek/ godz. 14.00

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Kontynuacja analizy Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
 4. Dyskusja.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu w 2012 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

 

2. Wspólne posiedzenie:

 

 • Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Spraw Społecznych;
 • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji;*
 • Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego;
 • Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego.

 

20 maja 2013 r. /poniedziałek/ godz. 15.00

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Omówienie materiałów na XXXI Sesję Rady Powiatu.
 2. Sprawy różne.

 

* Informacja na temat: leśnictwa, łowiectwa oraz likwidacji mogilnika w Zajezierzu.